РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО

ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА

И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 Сектор за бригу о породици

       и социјалну заштиту

              Број: 500-01-2/ 2020-09

                   Датум :10.03.2020.године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 

 

УСТАНОВАМА  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

-за директоре-

 

                   На основу члана 23. став 2 Закона о државној управи („Сл.гласник РС“бр.79/2005,101/2007,95/2010,99/2014,47/2018 и 30/2018 др.закон ), а у складу са здравственим препорукама , које установе примењују ради  спречавања ширења инфекција  за установе социјалне заштите на територији Републике Србије, министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, доноси следећу    

             

ИНСТРУКЦИЈУ

 

                                                                                I

 У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, препоручујемо следеће мере:

 • Свакодневно проветравање и одржавање хигијене простора и опреме, у коме бораве корисници и запослени, редовно пражњење отпада, коришћење адекватних.заштитних материјала и средстава (рукавице, маске за лице, дезинфекциона средства и др);

 • Редовно снабдевање течним сапуном тоалета и трпезарија;

 • Увести одговарајуће мере контроле редовног  прања руку свих корисника и запослених;

 • Појачати контролу и мере заштите додиривање очију,носа и уста неопраним рукама;

 • Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;

 • Употребљене папирнате марамице и убрусе одмах одложити у корпу за  отпатке;

 • Дезинфиковати  инструмете и  медицински  прибор;

 • Стерилисати опрему и прибор за медицинске поступке;

 • Поштовати процедуре посете корисницима, као и мере ограничења посете корисницима на одељењима за зависне кориснике Г-4,Г-3 и Г-6;

 • Одржати  едукативне састанке посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, као и значају придржавања свих превентивних мера у циљу спречавања и ширења инфекције;

 • Препоручити одлагање свих прослава и дружења.

  II

 • Уз  ову Инструкцију  достављамо Одлуку Владе РС  о проглашењу болести COVID-19  изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, објављену у „Службени гласник РС“ број 23/20 од 10.03.2020.год.

 

 1.                                                                 

 

 • Свим запосленима у систему социјалној заштити указује се на обавезу поступања у складу са наведеном Одлуком.

 •                                                                  

 

 • У вези са тачком  3  наведене одлуке потребно је да сви запослени који имају планирана путовања  ван  територије РС у наредном периоду, да прибаве сагласност овог министартсва за реализацију истих.     

                                                                

 1.                                                                   

 

 • Ову Инструкцију и Одлуку доставити свим запосленима, објавити на web сајту, као и на oгласној табли установе.

 

            Указујемо да су за реализацију ове Инструкције одговорни директори установа социјалне заштите.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                МИНИСТАР

                                                                                                                      Зоран Ђорђевић

0654040401

0694040408

 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2019 by Yoka